Neurodydaktyka

Neurodidactics

2022L

Kod przedmiotu24S2-ND
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Żylińska, M., Neurodydaktyka, Wydawnictwo Naukowe UMK, 2013 2) Jensen M., Teaching with the brain in mind, Association for Supervision & Curriculum, 1998
Literatura uzupełniająca
Uwagi