Praktyczna nauka języka angielskiego: konwersacje ze słuchaniem, czytanie z leksyką, elementy retoryki

Practical English: Speaking and Listening, Reading and Lexis, Elements of Rhetoric

2022L

Kod przedmiotu24S2-PNJAFAh
Punkty ECTS 0
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Różni, Scientific American MInd, Scientific American , różne 2) Różni, TED.com, -, -
Literatura uzupełniająca
Uwagi