Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka tekstu

Practical English - grammar of text

2021Z

Kod przedmiotu24S2-PNJAGTh
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Graver, B.D., Advanced English Practice, Oxford University Press, 1971 2) Swan, M. , Practical English Usage, Oxford University Press, 1994 3) Thomson, A.J. and A.V. Martinet., A Practical English Grammar, Oxford University Pres, 1986 4) Bywater, F.V. , A Proficiency Course in English, Nelson, 1982 5) Gethin, H. , Grammar in Context, Longman, 1992 6) Side R. And G. Wellman., Grammar and Vocabulary for Cambridge Advanced and Proficiency, Pearson Education Ltd, 1999 7) Evans V., CPE Use of English Examination Practice, Express Publishing, 1998
Literatura uzupełniająca
Uwagi