Praktyczna nauka języka angielskiego-leksyka

Practical English - lexis

2021L

Kod przedmiotu24S2-PNJALII
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Phillips C., Increase your Wordpower , Altravox Press, 2002
Literatura uzupełniająca
Uwagi