Praktyczna nauka języka angielskiego-leksyka

Practical English-lexis

2022Z

Kod przedmiotu24S2-PNJALIII
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Evans V., CPE: Use of English 1, t. -, Express Publishing, 2002, s. - 2) Evans V. and Dooley J., Upstream Proficiency C2, t. -, Express Publishing, 2002, s. - 3) Duckworth M. and Gude K., Proficiency Masterclass, t. -, Oxford Publishing Press, 2003, s. - 4) Mann R., New Proficiency Gold. Exam Maximiser, t. -, Longman, 2002, s. - 5) Phillips C., Increase your Wordpower, t. -, Altravox Press, 2002, s. - 6) Delacroix L. (ed.), Longman Dictionary of Contemporary English, t. -, Longman, 2014, s. - 7) Deuter M. (ed.), Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English, t. -, Oxford University Press, 2015, s. - 8) McIntosh C. (ed.), Cambridge Advanced Learner's Dictionary, t. -, Cambridge University Press, 2013, s. - 9) Wellmann G., Wordbuilder, t. -, Macmillan Heinemann, 1989, s. -
Literatura uzupełniająca
Uwagi