Praktyczna nauka języka angielskiego: konwersacje ze słuchaniem, czytanie z leksyką, gramatyka tekstu

Practical English: conversation with listening, lexical reading, grammar of text

2021L

Kod przedmiotu24S2-PNJANG2h
Punkty ECTS 0
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) -, -, -, -
Literatura uzupełniająca
Uwagi