Praktyczna nauka języka angielskiego-umiejętności zintegrowane

Practical English - Integrated Skills

2022Z

Kod przedmiotu24S2-PNJAUMZIIIh
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Różni, Scientific American Mind, Scientific American, różne 2) Różni, TED.com, TED, różne
Literatura uzupełniająca
Uwagi