Praktyczna nauka języka angielskiego-umiejętności zintegrowane

Practical English - Integrated Skills

2021L

Kod przedmiotu24S2-PNJAUMZIIh
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kurtyka, A., 1) Kurtyka, A., Prove Your Point, Egis, 2006 , Egis, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi