Praktyka przedmiotowo-metodyczna

Methodological training

2022L

Kod przedmiotu24S2-PPMfah
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) brak, 1) -, -, t. -, -, -, s. - , brak, brak
Literatura uzupełniająca
Uwagi