Pisanie tekstów naukowych

Writing scientific texts

2021Z

Kod przedmiotu24S2-PTN1h
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) John Morley, Peter Doyle, Ian Pople, University Writing Course, Express Publishing, 2007
Literatura uzupełniająca
Uwagi