Seminarium magisterskie i praca dyplomowa

MA Seminar and Thesis

2022L

Kod przedmiotu24S2-SEMGIVh
Punkty ECTS 7
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Pickering Michael, Research Methods for Cultural Studies , EUP, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi