Seminarium magisterskie i praca dyplomowa

MA Seminar and Thesis

2021Z

Kod przedmiotu24S2-SEMGIh
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Lakoff G. & M. Johnson, Metaphors we live by, OUP, 1980
Literatura uzupełniająca
Uwagi