Teoria i praktyka przekładu

Theory and Practice of Translation

2022Z

Kod przedmiotu24S2-TiPPRAh
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Baker, Mona, Routledge Encyclopedia of Translation Studies, Routledge, 2006 2) Wright, Chantal, Literary Translation, Routledge, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi