Wykład specjalizacyjny

Specialized Lecture

2022Z

Kod przedmiotu24S2-WYKSPfah
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Reszkiewicz , Synchronic Essentials of Old English , PWN, 1997
Literatura uzupełniająca
Uwagi