Wykład specjalizacyjny

Specialized Lecture

2021L

Kod przedmiotu24S2-WYKSPh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Philip Durkin, The Oxford handbook of lexicography, Oxford University Press, 2015 2) Philippe Humble, Dictionaries and language learners, Haag and Herchen, 2001 3) Robert Lew, Which dictionary for whom? Receptive use of bilingual, monolingual and semi-bilingual dictionaries by Polish learners of English, Motivex, 2004
Literatura uzupełniająca
Uwagi