Wybrane zagadnienia z filozofii II

Selected issues in Philosophy II

2022Z

Kod przedmiotu24S2-WZZFh2
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi