Zajęcia specjalizacyjne

Specialization classes

2021L

Kod przedmiotu24S2-ZSfaIIh
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) -, do decyzji prowadzącego, t. -, -, -, s. -
Literatura uzupełniająca
Uwagi