Zajęcia specjalizacyjne

Specialization course

2022Z

Kod przedmiotu24S2-ZSh
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Bordwell, Thompson, Film History. An Introduction. 2nd Edition, t. -, McGraw-Hill, 2003, s. -
Literatura uzupełniająca
Uwagi