Wykład monograficzny

2018Z

Kod przedmiotu1400SX-WM2n
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) -, -, t. -, -, -, s. -
Literatura uzupełniająca
Uwagi