Dydaktyka języka obcego II

2018Z

Kod przedmiotu1424S2-DJOII
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Egzamin
Przedmioty wprowadzającepsychologia, pedagogika, podstawy dydaktyki
Wymagania wstępnepodstawowe wiadomości z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki ogólnej
Opis ćwiczeńRozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu, czytania ze zrozumieniem, pisania i mówienia. Kontrola i ocena efektów pracy ucznia.Dostosowywanie działań pedagogicznych do potrzeb i możliwości uczniów, w szczególności do możliwości psychofizycznych oraz tempa uczenia się ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Specyfika uczenia się dziecka w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Metody i formy pracy z dziećmi na I i II etapie edukacyjnym. Stymulowanie samodzielnej pracy ucznia w kontekście uczenia się przez całe życie. Autoewaluacja. Przygotowanie ucznia do samokształcenia.
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaNadrzędnym celem kształcenia jest wyposażenie studentów w kompetencje nauczycielskie związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela i kompetencji dydaktycznych związanych z wykonywaniem nauczyciela języka obcego.
Literatura podstawowa1) Komorowska, H., Nauka języka obcego w perspektywie ucznia wyd. , t. ---, Fraszka Edukacyjna., 2011, s. --- 2) Komorowska, H., Metodyka nauczania języków obcych, t. ---, Fraszka Edukacyjna, 2009, s. --- 3) Szot, M., Uczyć wszystkimi zmysłami i kochać. W: Języki Obce w Szkole 6/2000,, t. ---, ---, 2000, s. 23-25 4) Szot, M., 10 dobrych rad metodycznych dla nauczycieli języka obcego w klasach I-III. W: Języki Obce w Szkole 6/2000, t. ---, ---, 2000, s. 26-28 5) Wieszczeczyńska< E., Obraz graficzny w nauce języków obcych w okresie wczesnoszkolnym – alfabetyzacja w języku niemieckim w klasie pierwszej. W: Języki Obce w Szkole 6/2000, t. ---, ---, 2000, s. 36-40 6) Wieszczeczyńska, E., Koncepcje nauczania języka obcego w okresie wczesnoszkolnym – krótka charakterystyka. W: Języki Obce w Szkole 6/2000, t. ---, ---, ---, s. 41-45 7) ---, ---, t. ---, ---, ---, s. ---
Literatura uzupełniająca1) Bolton S., Probleme der Leistungsmessung, Langenscheidt , 2000 2) Pamuła M., Metodyka nauczania języków obcych w kształceniu zintegrowanym, Fraszka Edukacyjna, 2003 3) ---, ---, t. ---, ---, ---, s. --- 4) ---, ---, t. ---, ---, ---, s. ---
Uwagi