BHP w instytucjach edukacyjnych

Health and safety in educational institutions

2018Z

Kod przedmiotu1400S2-BHPWIEh
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzająceBHP w instytucjach edukacyjnych
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńbrak
Opis wykładówRozwinięta problematyka związana z bezpieczeństwem i higieną pracy w placówkach edukacyjnych. Aktualny stan prawny. Edukacja dla bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych, treści bhp zawarte w podstawie programowej (szkoły ponadgimnazjalne)
Cel kształceniaZapoznanie studentów z zasadami i przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach i placówkach oświatowych oraz treściami z zakresu bhp zawartymi w szkolnych programach nauczania szkół ponadgimnazjalnych
Literatura podstawowa1) Skuza L.,, "Wypadki przy pracy od A do Z. Wypadki osób pod opieką szkoły i placówki" , Gdańsk, 2005 2) Jucha F., Bieś B.,, "Poradnik BHP Dyrektora Szkoły", Warszawa, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi