Etyka zawodu nauczyciela

Teacher ethics

2018Z

Kod przedmiotu1400S2-EZNh
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzająceetyka, etyka zawodowa
Wymagania wstępnewymagana ogólna znajomość zagadnień etycznych i sposobów ich rozwiązywania w historii etyki
Opis ćwiczeńNie są realizowane ćwiczenia z tego przedmiotu
Opis wykładówNa wykładzie przedstawia się najważniejsze problemy etyki zawodowej nauczyciela zarówno w odniesieniach do dziejów tej problematyki, jak też jej uwarunkowań współczesnych. W szczególności przedstawia się takie zagadnienia jak : pojęcie ethosu, honoru i zagadnienia etyki zawodowej we współczesnych zawodach. Wykład jest prezentacją najważniejszych zagadnień z etyki zawodowej nauczyciela ze szczególnym uwzględnieniem etycznych aspektów pracy nauczyciela akademickiego.
Cel kształceniaNa wykładzie przedstawia się najważniejsze dylematy i problemy etyczne wynikające z e specyfiki działalności zawodowej nauczyciela na różnych etapach kształcenia - przedszkolnym, szkolnym, akademickim. na wykładzie pojawiają się też odniesienia do problematyki etyki zawodowej.
Literatura podstawowa1) Sarapata A., Etyka zawodowa , Wyd. PWN, 1971
Literatura uzupełniająca1) Goćkowski S., Pigoń K., , Etyka zawodowa ludzi nauki, Wyd. Ossollineum, 1991
Uwagi