Psychologia edukacyjna

Educational Psychology

2017Z

Kod przedmiotu1400S2-PE
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającepsychologia ogólna
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeń 1) rozwój człowieka w cyklu życia, zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym, (2) procesy komunikowania interpersonalnego i społecznego, 3) psychologiczne podstawy wychowania i kształcenia.
Opis wykładów1) rozwój człowieka w cyklu życia, zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym, (2) procesy komunikowania interpersonalnego i społecznego, 3) psychologiczne podstawy wychowania i kształcenia.
Cel kształceniaPrzedmiot służy przygotowaniu studenta do psychologicznych aspektów nauczania - uczenia się. Pozwala na uformowanie własnej i efektywnej postawy podczas różnych form kształcenia, wychowania i interakcji edukacyjnych.
Literatura podstawowa1) Dembo M.H., Stosowana psychologia wychowawcza, t. -, WSiP, 1997, s. - 2) Mietzel G. , Psychologia dla nauczycieli. Jak wykorzystać teorie psychologiczne w praktyce dydaktycznej, t. -, GWP, 2009, s. - 3) Bee H., Psychologia rozwoju człowieka, t. -, Zysk i S-ka, 2004, s. -
Literatura uzupełniająca1) Sęk H. (red.), Wypalenie zawodowe. Przejawy, mechanizmy, zapobieganie, t. -, PWN, 2000, s. - 2) Mietzel G., Psychologia kształcenia, t. -, GWP, 2002, s. - 3) Petty G., Nowoczesne nauczanie. Praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli, wychowawców i szkoleniowców, t. -, GWP, 2010, s. - 4) Trempała J. (red.), Psychologia rozwoju człowieka, t. -, PWN, 2011, s. -
Uwagi