Pedagogika

Pedagogy

2017Z

Kod przedmiotu1400S2-PEDAGh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającepedagogika ogólna, psychologia ogólna
Wymagania wstępnegotowość do refleksji i dyskusji nad szkolnymi zdarzeniami krytycznymi
Opis ćwiczeńGrupa rówieśnicza. Pozycja społeczna ucznia w grupie rówieśniczej. Znaczenie grupy rówieśniczej. Koleżeństwo, przyjaźń, związek partnerski, miłość. Konflikty z rówieśnikami, rodzicami i wychowawcami. Rola osób znaczących i autorytetów. Zmiana autorytetów, kryzys autorytetu nauczyciela i rodzica. Bunt okresu dorastania i jego funkcje. Zagrożenia młodzieży: agresja, przemoc, uzależnienia, grupy nieformalne, sekty. Podkultury młodzieżowe. Inny, wykluczony. Poszerzanie autonomii i samodzielności.
Opis wykładównie dotyczy
Cel kształceniaStudent poznaje podstawową wiedzę oraz rozwija umiejętności i kompetencje z zakresu pedagogiki wymagane do nauczania w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Literatura podstawowa1) Korczak, Janusz, Jak kochać dziecko. Prawo dziecka do szacunku, -, 2003
Literatura uzupełniająca1) Lucyna Bojarska, Od walenia po łapach do zmarszczenia brwi, czyli O środkach dyscyplinujących w szkole. , -, 2008 2) Montessori M., Domy dziecięce: metoda pedagogiki naukowej stosowana w wychowaniu najmłodszych dzieci, -, 2005 3) Horst Klaus Berg, Maria Montessori - poszukiwanie życia razem z dziećmi :odpowiedzi na aktualne pytania pedagogiczne, -, 2007 4) Małgorzata Miksza, Zrozumieć Montessori czyli Maria Montessori o wychowaniu dziecka, -, 2004 5) Bill Rogers , Dyscyplina w szkole : rzecz o zachowaniu : praktyczny przewodnik do skutecznego nauczania, -, 2009 6) Bill Rogers, Trudna klasa : opanować, wychować, nauczyć... , -, 2006 7) Jenny Thompson , Specjalne potrzeby edukacyjne : wskazówki dla nauczycieli,, -, 2010 8) Paul Dix, Jak modelować zachowania uczniów i zarządzać klasą : wskazówki dla nauczycieli, , -, 2010 9) Ellen Kay, Stulecie dziecka, -, 2005 10) Aldela Faber, Elaine Mazlish, Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i szkole, -, 2002 11) Thomas Gordon, Wychowanie bez porażek w szkole, -, 1995 12) Joachim Bauer, Co z tą szkołą? Siedem perspektyw dla uczniów, nauczycieli i rodziców, -, 2015 13) Pernilla Ripp, Uczyć (się) z pasją., -, 2017 14) Michael Schulte-Markwort , Wypalone dzieci, -, 2017
Uwagi