Pedagogika ogólna

General pedagogy

2017Z

Kod przedmiotu1400S2-PEDOLh
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające-
Wymagania wstępnegotowość do refleksji pedagogicznej
Opis ćwiczeń1.Wychowanie w szkole. 2.Systemy dydaktyczne. Wybrane teorie wychowania/koncepcje dydaktyczno-wychowawcze. 3/4. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. 5. Poznawanie uczniów. 6.Zarządzanie klasą. 7. Nauczyciel a uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Opis wykładówPrzedmiot i zakres pedagogiki, sybdyscypliny. Teorie i koncepcje wychowania. Dyskurs pedagogiczny: funkcjonalistyczno-behawiorystyczny, humanistyczno-adaptacyjny, konstruktywistyczno-rozwojowy, konstruktywistyczno-społeczny, krytytyczno-emancypacyjny. Szkoła jako instytucja wychowująca. szkoła tradycyjna. Szkoła alternatywna. Charakterystyka i specyfika zawodu nauczyciela. Agresja i przemoc w szkole.
Cel kształceniaOpanowanie podstawowej wiedzy z zakresu pedagogiki (z elementami pedagogiki specjalnej)
Literatura podstawowa1) Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), , Pedagogika. Podręcznik akademicki. , t. 1, WNPWN, 2000,, s. rozdz. 1, 2) D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska,, Pedagogika wczesnoszkolna - dyskursy, problemy, rozwiązania., Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. , 2009, s. rozdz. 1, 3) Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.),, Pedagogika. Podręcznik akademicki. , t. 2, WNPWN, 2000, s. rozdz. 6,
Literatura uzupełniająca
Uwagi