Psychologia ogólna

General psychology

2017Z

Kod przedmiotu1400S2-PSYCHOLh
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeń1. O czym jest psychologia? Psychologia percepcji, 2. Osoba a sytuacja - eksperyment Zimbardo, 3. Psychologia uczenia się, 4. Psychologia pamięci, 5.Psychologia emocji, 6. Psychologia motywacji, 7. Psychologia osobowości, 8.Psychologia inteligencji, 9-10. Podstawy psychologii społecznej, 11. Psychologia zaburzeń, 12.Psychologia zdrowia i radzenie sobie ze stresem, 13. Zastosowania psychologii.
Opis wykładów1. O czym jest psychologia? Psychologia percepcji, 2. Osoba a sytuacja - eksperyment Zimbardo, 3. Psychologia uczenia się, 4. Psychologia pamięci, 5.Psychologia emocji, 6. Psychologia motywacji, 7. Psychologia osobowości, 8.Psychologia inteligencji, 9-10. Podstawy psychologii społecznej, 11. Psychologia zaburzeń, 12.Psychologia zdrowia i radzenie sobie ze stresem, 13. Zastosowania psychologii.
Cel kształceniaPrzedmiot służy wprowadzeniu w problematykę współczesnej psychologii, jej najważniejszych problemów, koncepcji i strategii badawczych.Zaznajamia z podstawową terminologią, podstawowymi założeniami oraz konsekwencjami.
Literatura podstawowa1) Rathus S.A., Psychologia współczesna, t. -, GWP, 2004, s. - 2) Eysenck H., Eysenck M., Podpatrywanie umysłu. Dlaczego ludzie zachowują się tak, jak się zachowują, t. -, GWP, 2000, s. - 3) Zimbardo P., Gerrig R., Psychologia i życie, t. -, PWN, 2012, s. -
Literatura uzupełniająca1) Mietzel G., Wprowadzenie do psychologii, t. -, GWP, 2013, s. - 2) Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, t. -, GWP, 2013, s. -
Uwagi