Seminarium magisterskie i praca dyplomowa III

MA Seminar and Thesis III

2018Z

Kod przedmiotu1400S2-SEMIIIn
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi