Seminarium magisterskie i praca dyplomowa II

MA Seminar and Thesis II

2017L

Kod przedmiotu1400S2-SEMIIn
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi