Seminarium magisterskie i praca dyplomowa IV

MA Seminar and Thesis IV

2018L

Kod przedmiotu1400S2-SEMIVn
Punkty ECTS 8
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi