Seminarium magisterskie i praca dyplomowa I

MA Seminar and Thesis I

2017Z

Kod przedmiotu1400S2-SEMIn
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi