Elementy historii kultury krajów niemieckojęzycznych

Aspects of the Cultural History of German-speaking Countries

2017L

Kod przedmiotu1424S2-ELHISKKNfgn
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającekultura krajów niemieckiego obszaru językowego, historia krajów niemieckojęzycznych
Wymagania wstępneznajomość języka niemieckiego na poziomie B2+
Opis ćwiczeńPrzedmiot ma formę wykładu.
Opis wykładówTematyka zajęć oscyluje wokół zagadnień związanych z szeroko pojmowaną kulturą krajów niemieckiego obszaru językowego. Realizowane zagadnienia dotyczą znanych przedstawicieli kultury niemieckiego obszaru językowego oraz istotnych momentów w historii krajów niemieckojęzycznych.
Cel kształceniaCelem zajęć jest zapoznanie studentów z życiem oraz działalnością wybranych przedstawicieli kultury krajów niemieckiego obszaru językowego. Kolejnym celem zajęć jest dostarczenie studiującym podstawowej wiedzy na temat istotnych wydarzeń w dziejach krajów niemieckiego obszaru językowego.
Literatura podstawowa1) Karolak Cz., Kunicki W., Orłowski H, Dzieje kultury niemieckiej, t. -, -, 2006, s. - 2) -, Inne materiały przekazane przez prowadzącego , t. -, -, -, s. -
Literatura uzupełniająca1) Schildt A, Siegfried Detlef, Deutsche Kulturgeschichte, t. -, -, 2009, s. - 2) Glaser H, Kleine Kulturgeschichte Deutschlands im 20. Jahrhundert, t. -, -, 2002, s. - 3) -, Inne materiały, t. -, -, -, s. -
Uwagi