Nowe technologie w edukacji

New Technologies in Education

2018L

Kod przedmiotu1424S2-NTWE1n
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzająceTechnologie informacyjne H/S
Wymagania wstępneumiejętność sprawnego posługiwania się technologiami komputerowymi
Opis ćwiczeńnie dotyczy
Opis wykładówKoncepcje hybrydowego nauczania języka obcego oparte na dydaktyce konstruktywistycznej i technologiach informacyjnych, dydaktyka postkomunikatywna na przykładzie zmiany paradygmatu nauczania interkulturowego, nowe technologie w nauczaniu języków obcych, typologia nowych technologii w nauczaniu języków obcych, nowa kultura nauczania i uczenia się, media społecznościowe w nauce języka obcego, wiki, podcast, webquest, zasady blended-learning na lekcji, tablice multimedialne na lekcji języka obcego, materiały do nauczania języka niemieckiego w internecie, planowanie i realizacja lekcji z zastosowaniem nowch technologii
Cel kształceniastudent nabywa wiedzę na temat zastosowania nowych technologii w edukacji
Literatura podstawowa1) Bärbel Brash, Andrea Pfeil, DLL9: Unterrichten mit digitalen Medien, Ernst Klett Sprachen, 2017 2) Dietmar Rösler, Nicola Würfel, DLL5: Lermaterialien und Medien, Ernst Klett Sprachen, 2017, s. rodział 3
Literatura uzupełniająca
Uwagi