Podstawy dydaktyki

Basics of teaching

2017L

Kod przedmiotu1424S2-PDh
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającePsychologia ogólna; Pedagogika ogólna; Psychologia; Pedagogika
Wymagania wstępneuzyskanie zaliczenia I semestru studiów
Opis ćwiczeńbrak
Opis wykładów1. Dydaktyka jako subdyscyplina 2. Szkoła jako instytucja wspomagająca rozwój jednostki i społeczeństwa 3. Proces nauczania-uczenia się 4. System oświaty 5. Klasa szkolna jako środowisko edukacyjne 6. Projektowanie działań edukacyjnych 7. Diagnoza, kontrola i ocena wyników kształcenia 8. Język jako narzędzie pracy nauczyciela
Cel kształceniaPrzyswojenie podstawowej wiedzy z zakresu dydaktyki ogólnej (z elementami dydaktyki specjalnej)
Literatura podstawowa1) Arends R. I., "Uczymy się nauczać", WSiP, 2000 2) Bereźnicki F. , "Podstawy dydaktyki", Impuls, 2011 3) Okoń W., "Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Żak, 2011 4) Półturzycki J., "Dydaktyka dla nauczycieli", Adam Maszałek, 2004
Literatura uzupełniająca1) Kruszewski K., "Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela", PWN, 2012
Uwagibrak