Praktyczna nauka języka niemieckiego-gramatyka praktyczna,pisanie ze stylistyką,konwersacje z leksyką

Practical German - Practical Grammar, Stylistics and Writing , Speaking and Lexis

2018Z

Kod przedmiotu1424S2-PNJN6egzn
Punkty ECTS
Typ zajęć Egzamin
Przedmioty wprowadzającePoszczególne komponenty przedmiotu Praktyczna Nauka Języka Niemieckiego semestru III (leksyka, gramatyka praktyczna, pisanie ze stylistyką, konwersacje)
Wymagania wstępneBiegłość językowa na poziomie C1
Opis ćwiczeń1) Pisanie ze stylistyką: pisanie sprawozdań, rozprawek i opracowań: Kommentar zu einem Thema (Essay); prowadzenie korespondencji: Persönlicher Brief (zum Ausdruck von Gefühlen, Ironie, Spott, eigener Weltanschauung etc.); pisanie twórcze: Rezension (z. B. Film-, Buchrezension). 2) Konwersacje z leksyką: aktualne tematy dotyczące życia we współczesnym świecie 3) Gramatyka praktyczna: Gramatyka tekstu, ze szczególnym uwzględnieniem transformacji zdań z użyciem: - wyrażeń przyimkowych, służących określeniu miejsca, przyczyny oraz czasu (zdanie pojedyncze – zdanie złożone); - spójników zdań okolicznikowych (zdanie złożone – zdanie pojedyncze); - przydawek rozwiniętych (zdanie względne – zdanie z przydawką rozwiniętą); Czas gramatyczny: - użycie czasu gramatycznego do opisu wydarzeń przeszłych, teraźniejszych i przyszłych (Zeitformen – Zeitstufen).
Opis wykładów-
Cel kształceniaOsiągnięcie biegłości językowej w mowie i piśmie na poziomie C2.
Literatura podstawowa1) -, Z komponentów pisanie ze stylistyką oraz konwersacje z leksyką: aktualne zagadnienia z prasy i mediów. , t. -, -, -, s. - 2) Hall, Karin / Scheiner, Barbara, Übungsgrammatik für Fortgeschrittene, t. -, Hueber, 2001, s. - 3) Földeak, Hans, Sag's besser!, t. 1-2, Hueber, 2001, s. -
Literatura uzupełniająca
UwagiStudent potrafi wykorzystać nie tylko wiedzę nabytą w ciągu ostatniego semestru, ale czerpać z wiedzy całego cyklu studiów w zakresie praktycznej nauki języka niemieckiego.