PNJN: język specjalistyczny I

2017Z

Kod przedmiotu1424S2-PNJNJSn1
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającePNJN
Wymagania wstępnebiegłość językowa na poziomie B2+
Opis ćwiczeńNauka i stosowanie słownictwa oraz zwrotów związanych z turystyką historyczną.
Opis wykładów-
Cel kształceniaStudent poszerza słownictwo z zakresu "turystyka historyczna", utrwala je je poprzez zastosowanie zróżnicowanych ćwiczeń i strategii, dokonuje tłumaczeń z polskiego na niemiecki i odwrotnie.
Literatura podstawowa1) Lilli Marlen Brill / Marion Techmer, Großes Übungsbuch Wortschatz, t. -, Hueber, 2011, s. -
Literatura uzupełniająca1) -, Przewodniki turystyczne, t. -, -, -, s. - 2) -, http://www.polen.travel/de-at/ermland-masuren, t. -, -, -, s. -
UwagiStudent powinien rozwijać i starać się stosować nowo nabyte i utrwalone w ramach ćwiczeń słownictwo sytuacjach życia codziennego: kontakty z turystami z krajów niemieckojęzycznych, utrwalanie i rozwijanie kompetencji w tym właśnie zakresie poprzez programy turystyczne w mediach.