PNJN:język specjalistyczny III

2018Z

Kod przedmiotu1424S2-PNJNJSn3
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającePNJN
Wymagania wstępneBiegłość językowa na poziomie B2+
Opis ćwiczeńĆwiczenia praktyczne - Studenci pracują nad materiałami wykorzystywanymi podczas zajęć pod kierunkiem prowadzących; ćwiczenia produkcyjne, przedmiotowe, analiza i tłumaczenie zdań z dyskusją. 1. Język prawniczy jako język specjalistyczny – wprowadzenie. 2. Skróty stosowane w języku prawniczym. 3. Podstawowe wyrażenia i terminy prawne. 4. Słownictwo prawnicze – ćwiczenia tłumaczeniowe.
Opis wykładów-
Cel kształceniaĆwiczenia będą poświęcone m.in. technice tłumaczenia zdań oraz będzie dyskusja służąca wyjaśnieniu kwestii spornych w zakresie dokonanych tłumaczeń. Zwrócenie uwagi na specjalistyczne słownictwo prawnicze oraz charakterystyczne konstrukcje gramatyczne używane w tekstach prawniczych. Student zapoznaje się z językiem prawniczym niemieckim, podstawowymi i typowymi strukturami gramatycznymi oraz terminologią prawniczą.
Literatura podstawowa1) E. Schwierskott, Niemiecki prawniczy w 40 lekcjach, t. -, CH Beck, 1999, s. - 2) -, Słowniki dwujęzyczne polsko-niemieckie i niemiecko-polskie ogólne oraz fachowe, t. -, -, -, s. - 3) -, Słowniki internetowe, np. www.pons.eu, t. -, -, -, s. - 4) Kilian Alina, Kilian Agnieszka , Słownik języka prawniczego i ekonomicznego (niemiecko-polski), t. 1, -, 2009, s. - 5) Kilian Alina, Kilian Agnieszka , Słownik języka prawniczego i ekonomicznego (polsko-niemiecki), t. 2, -, 2011, s. -
Literatura uzupełniająca1) E. Schwierskott, Deutsche juristische Fachsprache in Übungen, t. -, CH Beck, 2006, s. - 2) Skibicki, Wacław , Słownik terminologii prawniczej i ekonomicznej niemiecko-polski., t. -, Wiedza Powszechna, 2002, s. -
UwagiStudent rozwija słownictwo z zakresu prawa w pracy indywidualnej samodzielnej.