Praktyczna nauka języka niemieckiego-konwersacje z leksyką III

Practical German - Speaking and Lexis III

2018Z

Kod przedmiotu1424S2-PNJNKLIIIn
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającePNJN na poprzednim semestrze
Wymagania wstępneznajmość języka niemieckiego na poziomie B2+
Opis ćwiczeńPrzedmiotem ćwiczeń jest analiza i refleksja nad komunikacją ustną oraz produkcja własnych wypowiedzi ustnych z zachowaniem specyfiki gatunku i poziomu stylistycznego, typowymi dla komunikacji ustnej, realizowanej w j.niemieckim. W oparciu o materiały prasowe i podcasty podejmujące aktualną problematykę społeczną i polityczną w Niemczech ćwiczone są różnorodne formy wypowiedzi ustnej w zakresie mowy monologowej i dialogowej (przyczynek do dyskusji, opis, relacja, argumentacja).Tematy omawiane to: integracja, społeczeństwo, globalizacja tabu, język i tosamość
Opis wykładównie dotyczy
Cel kształceniaCelem ćwiczeń jest pogłębianie wiedzy i doskonalenie kompetencji językowej w zakresie ustnych form komunikacyjnych. Zajęcia mają również na celu rozwijanie słownictwa i struktur gramatycznych, a tym samym kompetencji stylistycznej i dyskursywno-pragmatycznej
Literatura podstawowa1) Koithan, U./Schmitz, H./Sieber, T./Sonntag, R., 1) Koithan, U./Schmitz, H./Sieber, T./Sonntag, R., Aspekte neu. Lehrbuch i Arbeitsbuch, t. -, Langenscheidt/Klett, 2014, s. - , Langenscheidt, 2014
Literatura uzupełniająca1) -, -, t. -, -, -, s. - 2) -, -, t. -, -, -, s. -
Uwagibrak