Praktyczna nauka języka niemieckiego - konwersacje z leksyką I

Practical German - Speaking and Lexis I

2017Z

Kod przedmiotu1424S2-PNJNKLInm
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńZajęcia dotyczą następujących zakresów tematycznych: Komunikacja (werbalna, niewerbalna) języki, dialekty, gospodarka, świat jako wioska globalna, zakładanie firm, cele, praca społeczna, zdrowie, zdrowy styl życia, alergie, mity medycyny.
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaCelem ćwiczeń jest opanowanie słownictwa na poziomie C1 z podanych zakresów tematycznych oraz umiejętność jego zastosowania w dyskusjach oraz krótkich prezentacjach.
Literatura podstawowa1) Kotha, Ute; Schmitz, Helen; Sieber Tanja i inni, Aspekte. MIttelstufe Deutsch C1. Lehrbuch 3, Langenscheidt, , 2010
Literatura uzupełniająca1) -, Materiały dodatkowe z książek na poziomie C1 oraz z gazet, t. -, -, -, s. -
Uwagibrak