Praktyczna nauka języka niemieckiego-pisanie ze stylistyką III

Practical German - Stylistics and Writing III

2018Z

Kod przedmiotu1424S2-PNJNPZSIIIn
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającekonwersacja z leksyką, gramatyka praktyczna
Wymagania wstępneumiejętności językowe na poziomie B1 opisanym w Europejskim systemie opisu kształcenia językowego
Opis ćwiczeńCelem ćwiczeń jest doskonalenie umiejętności pisania tekstów w języku niemieckim. Studenci wykonuję ćwiczenia z zakresu pisania streszczenia niemieckojęzycznego tekstu literackiego, recenzji filmu niemieckojęzycznego oraz rozprawki na podstawie np. diagramu statystycznego, tekstu publicystycznego itp.
Opis wykładównie dotyczy
Cel kształceniaStudenci doskonalą umiejętność pisania tekstów w języku niemieckim.
Literatura podstawowa1) -, materiały przygotowane przez prowadzącego zajęcia , -, -
Literatura uzupełniająca1) , , ,
Uwagi