Praktyczna nauka języka niemieckiego-pisanie ze stylistyką II

Practical German - Stylistics and Writing II

2017L

Kod przedmiotu1424S2-PNJNPZSIIn
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającekonwersacja z leksyką, gramatyka praktyczna
Wymagania wstępneumiejętności językowe na poziomie B2 opisanym w Europejskim systemie opisu kształcenia językowego
Opis ćwiczeńCelem ćwiczeń jest doskonalenie umiejętności pisania tekstów, świadome rozwijanie własnego stylu, świadome stosowanie reguł pisowni. Pisanie twórcze (kreatywne): Erzählung (längerer Text, zunächst aber kooperative Ausarbeitungsphasen); Przetwarzanie tekstu: Zusammenfassung von mehreren (populär)wissenschaftlichen Texten zu einem Thema; Pisanie sprawozdań, rozprawek i opracowań: Kommentar zu einem Thema (Essay)
Opis wykładównie dotyczy
Cel kształceniaStudenci doskonalą umiejętność pisania tekstów w języku niemieckim.
Literatura podstawowa1) -, materiały przygotowane przez prowadzącego zajęcia, -, -
Literatura uzupełniająca
Uwagi