Praktyczna nauka języka niemieckiego - pisanie ze stylistyką I

Practical German - Stylistics and Writing I

2017Z

Kod przedmiotu1424S2-PNJNPZSInm
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającegramatyka praktyczna, konwersacja z leksyką
Wymagania wstępneumiejętności językowe na poziomie C1 opisanym w Europejskim systemie opisu kształcenia językowego
Opis ćwiczeńStudenci wykonuję ćwiczenia z zakresu pisania listu formalnego (np. skarga), opisu osoby lub sytuacji oraz rozprawki.
Opis wykładównie dotyczy
Cel kształceniaStudenci doskonalą umiejętność pisania tekstów w języku niemieckim.
Literatura podstawowa1) -, materiały przygotowane przez prowadzącego zajęcia, -, -
Literatura uzupełniająca
Uwagi