Praktyczna nauka języka niemieckiego –słuchanie II

2017L

Kod przedmiotu1424S2-PNJNSIIbz
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceBrak
Wymagania wstępneJęzyk niemiecki na poziome B1.
Opis ćwiczeńRealizacja przedmiotu opiera się w pierwszej fazie na słuchaniu pojedynczych wypowiedzi lub kompletnych tekstów oraz ich omawianiu. Treści ćwiczeń dotyczą również wybranych jednostek tematycznych z podręczników udoskonalających sprawność słuchania na poziomie B1. Ćwiczenia rozumienie tekstu słuchanego odbywają się z wykorzystaniem nagrań. Studenci po dwukrotnym odsłuchaniu tekstu wykonują ćwiczenia pisemne w postaci prawda / fałsz, krótkich wypowiedzi pisemnych oraz odpowiedzi ustnych.
Opis wykładówPrzedmiot realizowany jest w formie ćwiczeń.
Cel kształceniaOpanowanie różnych strategii pracy dotyczących rozumienie tekstu słuchanego - rozumienie tekstów słuchanych o różnej tematyce.
Literatura podstawowa1) Jutta Orth-Chambah, Michaela Perlmann-Balme, Suzanne Schhwalb,, "Em neu. Abschlusskurs. Deutsch als Fremdsprache für Mittelstufe.", t. -, Max Hueber Verlag München,, 2004, s. - 2) Autorenkollektiv, "Mit Erfolg zum Goethe - Zertifikat. Mittelstufe", t. -, Goethe Institut, 2007, s. - 3) -, Oraz inna literatura, która zostanie podana na pierwszych zajęciach, t. -, -, -, s. -
Literatura uzupełniająca1) Zieliński, W,, "Papa, Charly hat gesagt ...,",, t. -, Langenscheidt, 1983, s. - 2) Sprecht, "Die schöne Frau Bär. Hörbuch",, t. -, Hueber-Verlag, 2007, s. - 3) Grammenou, G, "Hörtraining für die Mittelstufe", t. -, Chr.Karabatos-Verlag, Athen, 2004, s. - 4) -, Oraz inna literatura, która zostanie podana na pierwszych zajęciach, t. -, -, -, s. -
UwagiĆwiczenia odbywają się z wykorzystaniem nagrań.