Polsko-niemieckie związki literackie

Polish- German literary associations

2017L

Kod przedmiotu1424S2-PNZLfgnm
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceWstęp do literaturoznawstwa, historia literatury niemieckiego obszaru językowego, proseminarium
Wymagania wstępnegruntowna wiedza z zakresu literaturoznawstwa, dobra znajomość języka niemieckiego i polskiego; wiedza teoretyczna oraz praktyczne umiejętności rozumienia i porównywania tekstów literackich
Opis ćwiczeńAnaliza komparatystyczna treści niemiecko- i polskojęzycznych utworów literackich w kontekście wybranego paradygmatu (motyw, epoka, autor) z uwzględnieniem transferu kulturowego oraz recepcji literatury niemieckiej w Polsce oraz literatury polskiej w krajach niemieckojęzycznych.
Opis wykładów-
Cel kształceniaOgólnym celem przedmiotu jest pogłębienie wiedzy o polsko-niemieckich związkach literackich z perspektywy historyczno-literackiej za pomocą metody porównawczej poszczególnych tekstów.
Literatura podstawowa1) Lawaty, A., Orlowski, H., Deutsche und Polen. Geschichte - Kultur - Politik, t. -, C.H.Beck, 2003, s. - 2) Knapp, R., Herrn Kukas Empfehlungen, t. -, Pieper, 2006, s. - 3) Muszer, D., Die Freiheit riecht nach Vanille, t. -, A1, 1999, s. - 4) Becker, A., Wodka und Messer. Lied vom Ertrinken, t. -, weissbooks, 2008, s. -
Literatura uzupełniająca1) Dedecius, K. , Sto wierszy polskich, t. -, WL, 1989, s. - 2) Dedecius, K. (Hg.), Panorama der polnischen Literatur des 20. Jh., t. -, Deutsches Poleninstitut, 1996, s. -
Uwagi-