Praktyka przedmiotowo-metodyczna

Methodological training

2018L

Kod przedmiotu1424S2-PPMfgh
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć Praktyki
Przedmioty wprowadzającepedagogika, psychologia, podstawy dydaktyki, dydaktyka języka niemieckiego
Wymagania wstępneWymagania wstępne: zaliczenie w.w. przedmiotów
Opis ćwiczeńnie dotyczy
Opis wykładównie dotyczy
Cel kształceniaCelem nauczycielskich praktyk zawodowych jest wszechstronne przygotowanie studenta do pracy w szkole na wszystkich etapach kształcenia (student wybiera co najmniej 2 z 4 etapów kształcenia). W trakcie praktyk student ma za zadanie zapoznanie się z funkcjonowaniem szkoły, poznanie dokumentacji przygotowywanej przez nauczycieli oraz dokumentację szkoły (statut, wewnątrzszkolny system oceniania). Praktyki te mają na celu wykształcenie kompetencji pedagogicznych jak i dydaktycznych w zakresie nauczania języka niemieckiego. Zadaniem studenta jest zapoznanie się z pracą nauczyciela języka niemieckiego, jak i nauczyciela wychowawcy (hospitacje) oraz zdobycie doświadczenia praktycznego w przygotowaniu zajęć, ich przeprowadzeniu i ewaluacji.
Literatura podstawowa1) -, -, t. -, -, -, s. - 2) -, -, t. -, -, -, s. -
Literatura uzupełniająca
UwagiW czasie praktyki studentowi niezbędna jest wiedza z ćwiczeń i wykładów.