Stosunki polsko-niemieckie

Polish-German relations

2018Z

Kod przedmiotu1424S2-SPNn
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceHistoria Niemiec, Austrii i Szwajcarii
Wymagania wstępneZnajomość języka niemieckiego na poziomie C1
Opis ćwiczeńTematyka ćwiczeń oscyluje wokół zagadnień związanych z relacjami polsko niemieckimi w przeszłości, a w szczególności w drugiej połowie wieku XX i w wieku XXI. Realizowane zagadnienia dotyczą ważnych wydarzeń we wspólnym sąsiedztwie, ważnych przedsięwzięć i inicjatyw w życiu politycznym, społecznym i kulturalnym oraz wybitnych osobistości mających wpływ na kształt stosunków polsko-niemieckich.
Opis wykładówTematyka wykładów oscyluje wokół zagadnień związanych z relacjami polsko niemieckimi w przeszłości, a w szczególności w drugiej połowie wieku XX i w wieku XXI. Realizowane zagadnienia dotyczą ważnych wydarzeń we wspólnym sąsiedztwie, ważnych przedsięwzięć i inicjatyw w życiu politycznym, społecznym i kulturalnym oraz wybitnych osobistości mających wpływ na kształt stosunków polsko-niemieckich.
Cel kształceniaCelem zajęć jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami w relacjach polsko-niemieckich w najnowszej przeszłości. Zajęcia mają na celu dostarczenie studiującym podstawowej wiedzy dotyczącej ważnych wydarzeń, przedsięwzięć i inicjatyw w życiu politycznym, społecznym i kulturalnym oraz znanych osobistości mających wpływ na kształtowanie się polsko-niemieckiego sąsiedztwa.
Literatura podstawowa1) Jerzy Krasuski, Polska – Niemcy. Stosunki polityczne od zarania po czasy najnowsze, t. -, -, 2009, s. - 2) K. Wójcicki, W. Czachur, Jak rozmawiać z Niemcami. O trudnościach dialogu polsko-niemieckiego i jego europejskim wyzwaniu, t. -, -, 2009, s. - 3) -, Inne materiały, t. -, -, -, s. -
Literatura uzupełniająca1) Andreas Lawaty, Hubert Orłowski, Polacy i Niemcy. Historia-kultura-polityka, t. -, -, 2003, s. - 2) Anna Wolff-Powęska (Red.) , Polacy wobec Niemców. Z dziejów kultury politycznej Polski 1945 – 1989, t. -, -, 1993, s. - 3) W. Góralski (Red.), Od konfrontacji do współpracy i partnerstwa w Europie. Studia i dokumenty, t. -, -, 2007, s. - 4) Gerard Labuda, Polsko-niemieckie rozmowy o przeszłości. Zbiór rozpraw i artykułów, t. -, -, 1996, s. - 5) -, Inne materiały, t. -, -, -, s. -
Uwagi