Technologia informacyjna

Information technology

2017Z

Kod przedmiotu1424S2-TECHINFfgn
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępneznajomość podstawowych aplikacji komputerowych oraz innych treści technologii informacyjnej objętych programem Technologii informacyjnych na studiach I st.
Opis ćwiczeńĆWICZENIA Przetwarzania informacji i organizacja zapisu informacji. Publikacje papierowe i elektroniczne. Podstawowe zagadnienia DTP. Tworzenie i publikacja nowoczesnych stron WWW w technologii CMS . Elektroniczne słowniki, encyklopedie i leksykony. Wykorzystanie Internetu w pracy naukowej i dydaktyce. Wykorzystanie programów komputerów w uczeniu się i nauczaniu języka. Zaawansowana obsługa edytora tekstowego Word, zasady przygotowania i formatowania pracy magisterskiej. CEL KSZTAŁCENIA Celem zajęć jest nabycie umiejętności w zakresie poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się TI. Uczestnicy ćwiczeń uczą się wykorzystywać i praktycznie stosować różne środki i narzędzia, takie jak sprzęt komputerowy z oprogramowaniem oraz inne urządzenia elektroniczne w rozwiązywaniu problemów, jak również używać powyższych we wspomaganiu uczenia się. Głównym celem zajęć jest przygotowanie do posługiwania się w nauce i pracy komputerami, komputerowymi urządzeniami peryferyjnymi, nowoczesnymi sposobami zapisu, przekazywania i archiwizowania informacji, jak również do stosowania TI w poznawaniu innych dziedzin.
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaCelem zajęć jest nabycie umiejętności w zakresie poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się TI. Uczestnicy ćwiczeń uczą się wykorzystywać i praktycznie stosować różne środki i narzędzia, takie jak sprzęt komputerowy z oprogramowaniem oraz inne urządzenia elektroniczne w rozwiązywaniu problemów, jak również używać powyższych we wspomaganiu uczenia się. Głównym celem zajęć jest przygotowanie do posługiwania się w nauce i pracy komputerami, komputerowymi urządzeniami peryferyjnymi, nowoczesnymi sposobami zapisu, przekazywania i archiwizowania informacji, jak również do stosowania TI w poznawaniu innych dziedzin.
Literatura podstawowa1) Jaronicki A., ABC MS Office 2010 PL, t. , Helion, 2010, s. 2) Schwartz, St., Po prostu Office 2007 PL, t. , Helion, 2009, s. 3) Staranowicz A., P. Duda i A. Orłowski, Technologie informacyjne, t. , , 2007, s. 4) Wimmer P., Napisz pracę dyplomową w Microsoft Word 2007, t. , , 2010, s. 5) Kowalczyk G., Word 2010, Kurs, t. , Helion, 2010, s. 6) Negrino T., PowerPoint - tworzenie prezentacji, t. , Helion, 2005, s. 7) Kopertowska M., ECUK Przetwarzanie tekstów, t. , PWN, 2007, s.
Literatura uzupełniająca1) Sikorski W., ECUK Podstawy technik informatycznych, wyd.PWN 2007r,, 2) Wrotek W., Informatyka Europejczyka. Technologia informacyjna, wyd.Helion
Uwagi