Współczesne problemy krajów niemieckojęzycznych I

Contemporary Problems of German-speaking Countries I

2018Z

Kod przedmiotu1424S2-WPKN1n
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzająceWiedza o krajach niemieckojęzycznych, Współczesne problemy krajów niemieckojęzycznych
Wymagania wstępneOgólna wiedza i zainteresowanie problematyką polityczną w Niemczech oraz w innych krajów niemieckiego obszaru językowego
Opis ćwiczeńPrzedmiot ma formę wykładu konwersatoryjnego. Przedmiot prowadzony jest w języku niemieckim.
Opis wykładówTematyka wykładów dotyczy zagadnień związanych z polityką Niemiec oraz innych krajów niemieckiego obszaru językowego. W ramach zajęć omówione zostaną takie aspekty, jak np.: System polityczny w Niemczech oraz innych krajach niemieckojęzycznych; Partie polityczne w Niemczech oraz innych krajach niemieckojęzycznych; Rozrachunek z przeszłością narodowosocjalistyczną w Niemczech; Austria i jej rozrachunek z przeszłością narodowosocjalistyczną; Polityka zagraniczna krajów niemieckojęzycznych; Problem prawicowego radykalizmu w Niemczech oraz innych krajach niemieckojęzycznych; Partie i ugrupowania prawicowo-radykalne w Niemczech i innych krajach niemieckojęzycznych; Niemiecki „anty-amerykanizm”; Zbliżenie niemiecko-francuskie oraz inne wybrane tematy, jak np. Niemieckojęzyczna Wspólnota Belgii, Trójkąt Weimarski i jego znaczenie.
Cel kształceniaZajęcia maja na celu przybliżenie oraz pogłębienie wiadomości z zakresu problematyki politycznej Niemiec oraz innych krajów niemieckiego obszaru językowego.
Literatura podstawowa1) -, Literatura oraz materiały do zajęć będą przekazywane z odpowiednim wyprzedzeniem przed zajęciami , t. -, -, -, s. -
Literatura uzupełniająca1) -, , t. -, -, -, s. -
UwagiTematyka zajęć podlega stałej aktualizacji o najnowsze wydarzenia w Niemczech i w innych krajach niemieckojęzycznych.