Współczesne problemy krajów niemieckojęzycznych II

Contemporary Problems of German-speaking Countries II

2018L

Kod przedmiotu1424S2-WPKN2n
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzająceWiedza o krajach niemieckiego obszaru językowego, Historia krajów niemieckojęzycznych
Wymagania wstępneOgólna wiedza i zainteresowanie polityką Niemiec oraz innych krajów niemieckiego obszaru językowego
Opis ćwiczeńPrzedmiot ma formę wykładu konwersatoryjnego
Opis wykładówTematyka wykładów dotyczy zagadnień związanych z polityką Niemiec oraz innych krajów niemieckiego obszaru językowego. W ramach ćwiczeń omówione zostaną wybrane aspekty życia politycznego, takie jak n.p: ; Aktualne debaty polityczne w Niemczech oraz w innych krajach niemieckojęzycznych (typu debata Walser-Bubis pod koniec lat 1990tych, problem „czystości” Wehrmachtu); Niemiecka kultura pamięci; Kontrowersyjne postaci ze świata historii i polityki Niemiec oraz innych krajów niemieckojęzycznych; Aktualne problemy dotyczące relacji pomiędzy Niemcami i innymi krajami niemieckojęzycznymi a ich sąsiadami (np. budowa gazociągu Nord-Stream II); Aktualne problemy dotyczące polityki krajowej Niemiec oraz innych krajów niemieckojęzycznych; Aktualne spory toczone pomiędzy Niemcami oraz innymi krajami niemieckojęzycznymi a ich sąsiadami oraz inne wybrane tematy
Cel kształceniaZajęcia maja na celu przybliżenie oraz pogłębienie wiadomości z zakresu życia politycznego Niemiec oraz innych krajów niemieckiego obszaru językowego.
Literatura podstawowa1) -, Literatura oraz materiały do zajęć będą przekazywane przez prowadzącego odpowiednio wcześniej przed zajęciami., t. -, -, -, s. -
Literatura uzupełniająca
UwagiTematyka zajęć jest stale aktualizowana o najnowsze wydarzenia w krajach niemieckojęzycznych