Wybrane zagadnienia teorii literatury

Selected aspects of literary theory

2017Z

Kod przedmiotu1424S2-WZTLnm
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzająceWstęp do literaturoznawstwa.
Wymagania wstępneZnajomość podstawowych zagadnień z zakresu literatury niemieckojęzycznej i powszechnej.
Opis ćwiczeńPrzedmiot realizowany jest w formie wykładów.
Opis wykładówWykład poświęcony jest najważniejszym koncepcjom teorii poznania nauki o literaturze. Podczas wykładu przedstawione są wiadomości z zakresu istoty literatury, jako obiektu badań teorii literackich, problemów i osiągnięć teorii badań literackich oraz z zakresu teorii literackich w procesie krytycznej refleksji. Treścią wykładów jest charakterystyka najważniejszych teorii literackich: Hermeneutik, Sozialgeschichtliche Ansätze, Rezeptionsästhetik, Intertextualität, Strukturale Textanalyse, Psychoanalytische Literaturwissenschaft, Diskursanalyse, New Historicism, Postkolonialismus, Dekonstruktion, Feministische Literaturtheorie.
Cel kształceniaCelem zajęć jest zapoznanie studentów z różnymi formami literackimi oraz z ich charakterystyką.
Literatura podstawowa1) Achim Geisenhanslüke, "Einführung in die Literaturtheorie. Von der Hermeneutik zur Medienwissenschaft.",, t. -, WBG (Wissenschaftliche Buchgesellschaf), 2007, s. - 2) Arne Klawitter, Michael Ostheimer, "Literaturtheorie – Ansätze und Anwendungen", t. -, Vandenhoeck & Ruprecht., 2008, s. - 3) -, Oraz inna literatura wybrana na pierwszych zajęciach., t. -, -, -, s. -
Literatura uzupełniająca1) Pod redakcją naukową Danuty Ulickiej, "Literatura Teoria Metodologia", t. -, Wydział polonistyki UW, 2001, s. - 2) Autorenkollektiv,, "Problemy teorii literatury", t. -, Ossolineum, 1998, s. - 3) -, Oraz inna literatura wybrana na pierwszych zajęciach., t. -, -, -, s. -
UwagiPrzedmiot kończy się egzaminem ustnym.