Zajęcia specjalizacyjne II

2018L

Kod przedmiotu1424S2-ZASPE2n
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceJęzykoznawstwo stosowane, metodologia badań językoznawczych
Wymagania wstępnePoziom biegłości językowej C1 wg ESOKJ
Opis ćwiczeńMetody, teorie i ustalenia dyscyplin naukowych zajmujących się komunikacją ustną (badań nad językiem mówionym, analizy konwersacyjnej, pragmatyki funkcjonalnej i socjolingwistyki). Właściwości mówionej niemczyzny. Problematyka języka standardowego i systemowości obu odmian języka, mówionej i pisanej. Tendencje rozwojowe języka niemieckiego: procesy informalizacji, demokratyzacji, destandaryzacji, zmniejszania się dystansu i ekspansji stylu potocznego. Odmiany społeczne i funkcjonalne współczesnej niemczyzny. Cech charakterystyczne codziennej i oficjalnej komunikacji językowej. Analiza zmian, innowacji i błędów językowych we współczesnej niemczyźnie. Dwupoziomowość normy językowej: wzorcowej i użytkowej w aspekcie historycznym, regionalnym, społecznym, indywidualnym i medialnym na przykładzie współczesnej niemczyzny. Błąd językowy: poszerzenie kategorii poprawnie/niepoprawnie o kryterium odpowiedniości tekstowej i sytuacyjnej.
Opis wykładów-
Cel kształceniaCelem zajęć specjalizacyjnych jest zapoznanie studentów ze standardową niemczyzną mówioną, jej odmianami i tendencjami rozwojowymi. Zdobyta wiedza i umiejętności mogą być podstawą do prowadzenia własnych badań empirycznych, także na potrzeby pracy magisterskiej.
Literatura podstawowa1) Schwitalla, Johannes, Gesprochenes Deutsch. Eine Einführung., Erich Schmidt Verlag, 2006 2) Fiehler, Reinhard, Duden. Die Grammatik: Gesprochene Sprache, Dudenverlag, 2005, s. 1175-1256 3) Zifonun, G./Hoffmann, L./Strecker, B. , Grammatik der deutschen Sprache, de Gruyter, 1997
Literatura uzupełniająca
Uwagi-